velikost textu

Komunikace s rodiči z pohledu začínajícího učitele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikace s rodiči z pohledu začínajícího učitele
Název v angličtině:
Communication with parents from a perspective of a beginning teacher
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Monika Hašková
Vedoucí:
PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Barbora Pánková
Id práce:
218193
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komunikace, rodič, učitel, formy komunikace, zkušenost učitele
Klíčová slova v angličtině:
communication, parent, teacher, forms of communication, teacher's experience
Abstrakt:
Abstrakt: Předmětem mé diplomové práce je přiblížení problematiky komunikace mezi rodičem a začínajícím učitelem. V teoretické části se budu za pomoci odborné literatury věnovat formám komunikace a efektivní komunikaci s rodiči. Praktická část pojednává o tom, jak začínající učitel prožívá své první třídní schůzky, tripartitní setkání, řešení konfliktů nebo jak zvládá každodenní komunikaci s rodiči. Pro účely analýzy této problematiky je klíčové získat informace i od jiných začínajících učitelů. Výsledkem výzkumu bude porovnání mé zkušenosti se zkušeností ostatních pedagogů. Klíčová slova komunikace, rodič, učitel, formy komunikace, zkušenost učitele
Abstract v angličtině:
Abstract: The object of my dissertation is to introduce the issue of communication between the parent and the inexperienced teacher. The theoretical part is based on the research literature, and it is devoted to various forms of communication as well as to effective communication with parents. The practical part focuses on the experiences new teacher gain while having class meetings, tripartite meetings, on his dealing with conflicts, and on his everyday communication with parents. For the purposes of this analysis, it is essential to obtain information from other inexperienced teachers. The outcome of my research will be a comparison of my experience with other teachers' experiences. Keywords communication, parent, teacher, forms of communication, teacher's experience
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Hašková 1.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Hašková 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Hašková 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbora Pánková 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB