text size

Tůma Přeloučský. Osobnost a dílo zapomenutého biskupa v kontextu nejstarších dějin jednoty bratrské.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Tůma Přeloučský. Osobnost a dílo zapomenutého biskupa v kontextu nejstarších dějin jednoty bratrské.
Titile (in english):
Tůma Přeloučský. The Personality and Work of a Forgotten Bishop in the Context of the Oldest History of a Brotherly Order
Type:
Diploma thesis
Author:
PhDr. Karolina Petrasová
Supervisor:
prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
Opponent:
prof.ThDr. et ThDr. Otakar A. Funda
Thesis Id:
21801
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Study programm:
Program for future teachers for high schools (M7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools History — Social Scienses (D-OV)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
17/01/2007
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Osobnost Tůmy Přeloučského (*kolem 1435 11518) je zajímavá z několika důvodů. Prakticky celý svůj dospělý život strávil Tůma v řadách jednoty bratrské, stál u jejího zrodu, v roce 1467 byl zvolen jedním z prvních tří bratrských kněží, na přelomu 15. a 16. století se účastnil sporu o vztah bratří k světské moci, z kterého vyšel poražen. Dalších dvacet let sloužil své církvi jako biskup a sudí. Ani stáří a změny ve věrouce jednoty, které bratrský kněz nelibě nesl, mu neubrali na energii a zaujetí, s kterými obhajoval oprávněnost existence perzekuované jednoty ve své apologeticko-polemické činnosti. Právě z obranných a polemických spisů se skládá Tůmovo dochované literární dílo, čítající několik listů adresovaným světským vrchnostem, na jejichž panství prosperovaly bratrské sbory, a rozsáhlou věroučnou polemiku s kališnickým knězem. Spisy bratrského kněze, jemuž se nedostalo univerzitního vzdělání, který však díky vlastnímu studiu nabyl pověsti „muže dosti učeného" , v sobě nesou několik zajímavých prvků. Je to především Tomášovo pojetí teologie dějin, inspirované starozákonními příběhy a táborským učením, zdroji ve staré jednotě naprosto okrajovými. Podobně neobvyklý je také Tůmův smysl pro ironii a nadhled, který kontrastuje s přísností, strohostí a důsledným biblicismem apologetických spisů první generace jednoty bratrské.
Abstract:
Osobnost Tůmy Přeloučského (*kolem 1435 11518) je zajímavá z několika důvodů. Prakticky celý svůj dospělý život strávil Tůma v řadách jednoty bratrské, stál u jejího zrodu, v roce 1467 byl zvolen jedním z prvních tří bratrských kněží, na přelomu 15. a 16. století se účastnil sporu o vztah bratří k světské moci, z kterého vyšel poražen. Dalších dvacet let sloužil své církvi jako biskup a sudí. Ani stáří a změny ve věrouce jednoty, které bratrský kněz nelibě nesl, mu neubrali na energii a zaujetí, s kterými obhajoval oprávněnost existence perzekuované jednoty ve své apologeticko-polemické činnosti. Právě z obranných a polemických spisů se skládá Tůmovo dochované literární dílo, čítající několik listů adresovaným světským vrchnostem, na jejichž panství prosperovaly bratrské sbory, a rozsáhlou věroučnou polemiku s kališnickým knězem. Spisy bratrského kněze, jemuž se nedostalo univerzitního vzdělání, který však díky vlastnímu studiu nabyl pověsti „muže dosti učeného" , v sobě nesou několik zajímavých prvků. Je to především Tomášovo pojetí teologie dějin, inspirované starozákonními příběhy a táborským učením, zdroji ve staré jednotě naprosto okrajovými. Podobně neobvyklý je také Tůmův smysl pro ironii a nadhled, který kontrastuje s přísností, strohostí a důsledným biblicismem apologetických spisů první generace jednoty bratrské.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Karolina Petrasová 29.78 MB
Download Abstract in czech PhDr. Karolina Petrasová 81 kB
Download Abstract in english PhDr. Karolina Petrasová 81 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. 157 kB
Download Opponent's review prof.ThDr. et ThDr. Otakar A. Funda 165 kB