velikost textu

Rodičovství homoparentálních rodin v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rodičovství homoparentálních rodin v ČR
Název v angličtině:
Parenthood of homoparent families in Czech republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Bredová
Vedoucí:
doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Oponent:
PhDr. Olga Havránková
Id práce:
217854
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (B6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
homoparentalita|homosexualita|rodičovství|genderový vývoj|sexuální orientace|rodičovství homosexuálů|rodina
Klíčová slova v angličtině:
homoparentality|homosexuality|parenthood|gender development|sexual orientation|same-sex parenting|family
Abstrakt:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje aktuálnímu, poměrně zmedializovanému, avšak ve společnosti neviditelnému tématu, rodičovství homoparentálních rodin v České republice. Jejím smyslem je poukázat na problematiku, které jsou vystaveny rodiče či potencionální rodiče jakožto homosexuální osoby na rozdíl od těch heterosexuálních. Stěžejním tématem této práce bylo představit jednotlivé aspekty stejnopohlavního rodičovství. Zároveň jsem však dala prostor tématům, které se tohoto typu rodičovství dotýkají ve větší či menší míře. Jedná se o – vytváření genderové identity, rodičovství a homosexualitu. V rámci empirické části jsem za pomocí interview se samotnými homosexuálními rodiči došla ke skutečnostem, které považuji za největší úskalí homoparentality. Klíčová slova: homoparentalita; genderový vývoj; homosexualita; rodičovství homosexuálů; rodina; rodičovství; sexuální orientace
Abstract v angličtině:
Abstract: This bachelor thesis focuses on the topic of LGBT families in the Czech Republic, a demographic that is often discussed in the media but is otherwise overlooked. The aim of this thesis is to show what problems homosexual parents or parents-to-be have to face that may differ from heterosexual parents. The main topic of this thesis is to introduce some aspects of same-sex parenting. Moreover, I discuss other topics that are linked, more or less, to this type of parenting. These include forming gender identity, parenting and homosexuality. In the practical section, I interviewed homosexual parents and explored what the biggest pitfalls are of LGBT parenting. Key words: homoparentality; gender development; homosexuality; same-sex parenting; family; parenthood; sexual orientation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Bredová 3.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Bredová 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Bredová 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Oldřich Matoušek 213 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Olga Havránková 291 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 152 kB