velikost textu

Specifika personálních činností ve školském prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika personálních činností ve školském prostředí
Název v angličtině:
Particularities of human resource activities at school environment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Krmela
Vedoucí:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Oponent:
RNDr. Jindřich Kitzberger
Id práce:
217186
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
personalistika, škola, školské prostředí, personální činnosti, pracovní poměr, odměňování
Klíčová slova v angličtině:
human resources, school, school environment, human resource activities, employment, remuneration
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Krmela 525 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 795 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jindřich Kitzberger 399 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 152 kB