velikost textu

Kořeny studené války

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kořeny studené války
Název v angličtině:
The Origins of the Cold War
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Kostková
Vedoucí:
Mgr. Martin Štefek
Oponent:
PhDr. Ondřej Slačálek
Id práce:
216732
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie (PO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Studená válka|diplomacie|mezinárodní vztahy
Klíčová slova v angličtině:
Cold War|Diplomacy|International Relations
Abstrakt:
Abstract TITLE: The Origins of the Cold War AUTHOR: Aneta Kostková DEPARTMENT: Institute of Political Science SUPERVISOR: Mgr. Martin Štefek, Ph.D. Abstract In this bachelor thesis we will deal with the topic of the Cold War. We will analyze the causes and assumptions of its origin. We will look for its roots already in the pre-war era and then especially during the Second World War. We will focus on the analysis of diplomatic negotiations between the political actors of the Soviet Union, the United States of America and the United Kingdom, in particular we will focus on the mutual relations between the individual leaders. In this regard, we will analyze the narratives of the Big Three during the Potsdam Conference and the Yalta Conference. We will follow how the two superpowers of the Soviet Union and the United States of America have been profiled, and in particular how the relationship between the two countries has developed and how they have arrived at a mutually antagonistic stance. We will also look at documents that were discussed and adopted after World War II. We will focus on the issue of the Marshall Plan and the Truman Doctrine. We will conceive the roots of the Cold War as a historical work. Key words: Origins, Cold war, international relations, diplomacy
Abstract v angličtině:
Abstrakt NÁZEV: Kořeny studené války AUTOR: Aneta Kostková KATEDRA: Ústav politologie VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Martin Štefek, Ph.D. Abstrakt V této bakalářské práci se budeme zabývat tématem studené války. Budeme analyzovat příčiny a předpoklady jejího vzniku. Její kořeny budeme hledat již v předválečné éře a poté zejména v průběhu druhé světové války. Zaměříme se na analýzu diplomatických jednání mezi politickými aktéry Sovětského svazu, Spojených států amerických a Velké Británie, zejména se budeme soustředit na vzájemné vztahy mezi jednotlivými vůdci. V tomto směru budeme analyzovat narativy jednání Velké trojky během Postupimské konference a Jaltské konference. Budeme sledovat, jak došlo k vyprofilování dvou supervelmocí Sovětského svazu a Spojených států amerických a zejména se zaměříme, jak se vyvíjel vztah mezi těmito dvěma zeměmi a jak dospěly k vzájemnému antagonistickému postoji. Také se budeme zabývat dokumenty, které byly po druhé světové válce projednávány a přijaty. Zejména se zaměříme na problematiku Marshallova plánu a Trumanovy doktríny. Kořeny studené války budeme koncipovat jako historickou práci. Klíčová slova: Kořeny, Studená válka, mezinárodní vztahy, diplomacie
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Kostková 1.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Kostková 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Kostková 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Štefek 159 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Slačálek 748 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. 153 kB