velikost textu

Weberova protestanská etika a vznik kapitalismu v historickém Nizozemí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Weberova protestanská etika a vznik kapitalismu v historickém Nizozemí
Název v angličtině:
Weber´s protestant ethic and the origins of capitalism in the area of the historical Netherlands
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Liesbeth Bronsema
Vedoucí:
Mgr. Vít Klepárník, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Id práce:
216397
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Max Weber, protestantská etika, Nizozemí, náboženství, kalvinismus, kapitalismus, podnikání, ideje, ekonomická sociologie
Klíčová slova v angličtině:
Max Weber, protestant ethic, Netherlands, religion, calvinism, capitalism, enterprises, ideas, economic sociology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Liesbeth Bronsema 655 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vít Klepárník, Ph.D. 302 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Josef Kružík, Ph.D. 152 kB