velikost textu

A programming language presented in graphics

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
A programming language presented in graphics
Název v češtině:
Graficky prezentovaný programovací jazyk
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Roman Sobkuliak
Vedoucí:
RNDr. David Bednárek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Pavel Parízek, Ph.D.
Id práce:
216336
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Softwarové a datové inženýrství (ISDI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
grafický programovací jazyk; interpretace programu; ladění programu; GIFový jazyk
Klíčová slova v angličtině:
visual programming language; program interpretation; symbolic debugger; GIF language
Abstrakt:
Cieľom práce je vytvoriť programovací jazyk so znakmi a kľúčovými slovami nahradenými za obrázky a animácie (GIFy). To zahŕňa naprogramovanie webového vývojového prostre- dia a interpreteru pre tento jazyk. V práci využijeme moderné webové technológie ako WebWorkers, TypeScript a React. Vývojové prostredie podporuje krokovanie programu s informáciami o aktuálnej pozícii v kóde, hodnotami premenných a volacieho zásobníku. Vývojové prostredie navyše ponúka možnosť ukladať a načítať užívateľské programy zo serveru. Účel tohto jazyka je edukatívny, môže byť napríklad použitý v hrách na programovacích sústredeniach pre žiakov základných a stredných škôl. 1
Abstract v angličtině:
The goal of this thesis is to create a programming language with characters and key- words substituted with images and animations (GIFs). We build a web IDE and a client- side interpreter for this language using modern web technologies including WebWorkers, TypeScript and React. The IDE features code-stepping with information about current location in the source code, environment variables and a call stack. Additionally, there is a support for storing programs on the server and loading them later. The purpose of the language is educational, e.g., to be used in creative games at programming camps for elementary and high schoolers. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Roman Sobkuliak 1.34 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Roman Sobkuliak 11.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Roman Sobkuliak 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Roman Sobkuliak 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. David Bednárek, Ph.D. 322 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavel Parízek, Ph.D. 296 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 152 kB