velikost textu

Jeníkové a Bradlečtí z Mečkova. Vzestup a pád rodu se zkříženýmí meči v erbu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jeníkové a Bradlečtí z Mečkova. Vzestup a pád rodu se zkříženýmí meči v erbu.
Název v angličtině:
The Jeníks and Bradlečts from Mečkova. The Rise and Fall of a Family with Crossed Swords on their Coat of Arms
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Helena Znamenáčková
Vedoucí:
prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
Oponent:
PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph. D.
Id práce:
21631
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — pedagogika (D-PG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2007
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Ačkoli se Jeníkové a Bradlečtí z Mečkova na dějinné scéně udrželi poměrně dlouho, nikdy nedosáhli obrovského bohatství ani věhlasu jako jiné rody. Snad neměli dost cílevědomosti, snad nespatřovali cíl svého snažení v získávání majetku. Již na počátku jejich postupného vzestupu vlastnili pouze několik statků, avšak dalo by se říci, že statky v okolí Přeštic, tedy Mečkov, Nedanice, Předslav, Lhota a Činovy, byly nejucelenějším seskupením majetku rodu. V dalších stoletích vidíme v jejich držení jen jednotlivé vsi a hospodářské dvory. Ty byly postupně pohlcovány většími panství. Statky Jeníků a Bradleckých se tak staly obětí nového pojetí pozemkové držby, sceleného panství. Rodu z Mečkova, přestože nikdy neživořil, chyběly prostředky k zvětšení jeho dominia. To, když pomineme ucelenější komplex statků v západních Čechách z počátků pramenného doložení rodu, prakticky neexistovalo. Jeníkům a Bradleckým nezůstaly ani hrady jako byl Valdek nebo Bradlec, tím spíše Zdeslavem Jeníkem z Mečkova nechvalně proslavené Pardubice. Po odpoutání se od vsi, ze které rod vzešel, tedy od Mečkova, již nenašli Jeníkové a Bradlečtí na delší dobu žádný statek, jenž bychom mohli nazvat rodový nebo jenž by byl centrem jejich panství.
Abstract v angličtině:
Ačkoli se Jeníkové a Bradlečtí z Mečkova na dějinné scéně udrželi poměrně dlouho, nikdy nedosáhli obrovského bohatství ani věhlasu jako jiné rody. Snad neměli dost cílevědomosti, snad nespatřovali cíl svého snažení v získávání majetku. Již na počátku jejich postupného vzestupu vlastnili pouze několik statků, avšak dalo by se říci, že statky v okolí Přeštic, tedy Mečkov, Nedanice, Předslav, Lhota a Činovy, byly nejucelenějším seskupením majetku rodu. V dalších stoletích vidíme v jejich držení jen jednotlivé vsi a hospodářské dvory. Ty byly postupně pohlcovány většími panství. Statky Jeníků a Bradleckých se tak staly obětí nového pojetí pozemkové držby, sceleného panství. Rodu z Mečkova, přestože nikdy neživořil, chyběly prostředky k zvětšení jeho dominia. To, když pomineme ucelenější komplex statků v západních Čechách z počátků pramenného doložení rodu, prakticky neexistovalo. Jeníkům a Bradleckým nezůstaly ani hrady jako byl Valdek nebo Bradlec, tím spíše Zdeslavem Jeníkem z Mečkova nechvalně proslavené Pardubice. Po odpoutání se od vsi, ze které rod vzešel, tedy od Mečkova, již nenašli Jeníkové a Bradlečtí na delší dobu žádný statek, jenž bychom mohli nazvat rodový nebo jenž by byl centrem jejich panství.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Helena Znamenáčková 20.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Helena Znamenáčková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Helena Znamenáčková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph. D. 100 kB