velikost textu

Výživa dospívajících studujících na Střední zdravotnické škole Rumburk

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výživa dospívajících studujících na Střední zdravotnické škole Rumburk
Název v angličtině:
Nutrition of adolescents studying at the Secondary Medical School in Rumburk
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Miriam Moldanová
Vedoucí:
Ing. Alena Váchová
Oponent:
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Id práce:
216302
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Doporučované stravovací návyky, reálné stravovací návyky, doporučené zastoupení jednotlivých živin v jídelníčku.
Klíčová slova v angličtině:
Recommanded dietary habits, real eatings habits, recommanded proportion of nutrients in diet.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Miriam Moldanová 1.59 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Alena Váchová 335 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 270 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Errata Miriam Moldanová 415 kB