velikost textu

"Karel Slavoj Amerling a jeho vliv na Budeč"

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
"Karel Slavoj Amerling a jeho vliv na Budeč"
Název v angličtině:
Karel Slavoj Amerling and his Influence on the Budeč Region
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Michael Děd
Vedoucí:
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Id práce:
21627
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — pedagogika (D-PG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 1. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tématem mé diplomové práce je osobnost národního buditele, lékaře, chemika, učitele, pedagogického teoretika, vizionáře a neúnavného organizátora z doby sklonku feudalismu a úsvitu kapitalismu - Karla Slavoje Amerlinga. Pří zpracování jeho osobnosti si kladu dva cíle. Prvním cílem je představit ho jako významného účastníka procesu národního obrození, ve kterém se velmi aktivně' angažoval v mnoha rolích a rovinách. Druhým a hlavním cílem je zachytit jeho nejvýznamnější dílo - učitelský a vzdělávací ústav Budeč, kterému věnoval Amerling sedm let života v období 1839 - 1846. Práce se bude snažit postihnout projekt Budče komplexně a synteticky. Bude popsána příprava, financování, průběh, vnitřní organizace, činnost, vliv a dopad na společnost, úspěchy a také se pokusí najít odpověď na příčiny pádu a zániku Budče. Práce se bude snažit postihnout Karla Slavoje Amerlinga v několika rovinách, jež povedou k pochopení interakce mezi ním a společností. Vykreslí tedy jeho podíl na emancipaci národa a zároveň se zaměří na zvraty, které ovlivnily jeho jednání a postoje. Pozornost bude věnována jeho dětství, studiím, buditelské činnosti, angažování v Jednotě pro povzbuzení průmyslu, společenským vazbám a zejména a především pedagogické činnosti. Na všechny tyto životní etapy a role bude nahlíženo v kontextu budování Budče.
Abstract v angličtině:
Tématem mé diplomové práce je osobnost národního buditele, lékaře, chemika, učitele, pedagogického teoretika, vizionáře a neúnavného organizátora z doby sklonku feudalismu a úsvitu kapitalismu - Karla Slavoje Amerlinga. Pří zpracování jeho osobnosti si kladu dva cíle. Prvním cílem je představit ho jako významného účastníka procesu národního obrození, ve kterém se velmi aktivně' angažoval v mnoha rolích a rovinách. Druhým a hlavním cílem je zachytit jeho nejvýznamnější dílo - učitelský a vzdělávací ústav Budeč, kterému věnoval Amerling sedm let života v období 1839 - 1846. Práce se bude snažit postihnout projekt Budče komplexně a synteticky. Bude popsána příprava, financování, průběh, vnitřní organizace, činnost, vliv a dopad na společnost, úspěchy a také se pokusí najít odpověď na příčiny pádu a zániku Budče. Práce se bude snažit postihnout Karla Slavoje Amerlinga v několika rovinách, jež povedou k pochopení interakce mezi ním a společností. Vykreslí tedy jeho podíl na emancipaci národa a zároveň se zaměří na zvraty, které ovlivnily jeho jednání a postoje. Pozornost bude věnována jeho dětství, studiím, buditelské činnosti, angažování v Jednotě pro povzbuzení průmyslu, společenským vazbám a zejména a především pedagogické činnosti. Na všechny tyto životní etapy a role bude nahlíženo v kontextu budování Budče.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michael Děd 18.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michael Děd 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michael Děd 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. 90 kB