velikost textu

Joseph Aloys Tichatschek (1807–1886) "Z tenorů největší rek"

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Joseph Aloys Tichatschek (1807–1886) "Z tenorů největší rek"
Název v angličtině:
Joseph Aloys Tichatschek (1807–1886) "Tenor´s greatest hero"
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Martin Kajzar
Id práce:
216127
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchova (RIGO HV)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tichatscheck, tenor, divadlo, opera, Drážďany, Rienzi, Tannhäuser, Richard Wagner, Heldentenor, Giuseppe Ciccimarra, Drury Lane
Klíčová slova v angličtině:
Tichatscheck, Tenor, theater, opera, Dresden, Rienzi, Tannhäuser, Richard Wagner, Heldentenor, Giuseppe Ciccimarra, Drury Lane
Abstrakt:
ABSTRAKT Joseph Aloys Tichatscheck patřil mezi výrazné pěvecké osobnosti nejen díky originální interpretaci oper a hudebních dramat Richarda Wagnera, ale především pro svoji uměleckou komplexnost. Za svůj život absolvoval bohatou pěveckou kariéru v Německu, ale i v řadě dalších zemí Evropy. Byl takřka pěveckým symbolem Wagnerova hudebního dramatu a ryzím archetypem oboru Heldentenor. Již za Wagnerova života se navíc stal významným propagátorem skladatelova díla. Práce vznikala na základě pramenného výzkumu v tuzemsku (Praha, Teplice nad Metují) i v zahraničí (Bayreuth, Berlín, Drážďany, Frankfurt, Lipsko, Moskva, Neuruppin, Vídeň), ale také díky celosvětovým digitalizovaným archivům a národním knihovnám, rukopisným materiálům, novinovým a časopiseckým kritikám, fotografiím a vzpomínkám potomků. Dnes je to více než dvě století od umělcova narození a tato práce usiluje o první ucelený umělecký i osobnostní profil Josepha Tichatschecka jako výsledek původní badatelské činnosti.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Joseph Aloys Tichatscheck was one of the distinctive figures of singing not just for his original performances of the operas and music dramas by Richard Wagner, but also for his artistic complexity. During his life he had a rich career as a singer in Germany and in many other European countries. He was practically a symbol of singing of Wagner's music drama and a true archetype of the Heldentenor. During Wagner's life, moreover, he became a major promoter of the composer's work. The Dissertation Thesis was founded on research of sources both in the Czech Republic (Prague, Teplice nad Metuji) as well as abroad (Bayreuth, Berlin, Dresden, Frankfurt, Leipzig, Moscow, Neuruppin, Vienna), but also thanks to digitized global archives and national libraries, documents, handwritten materials, newspaper and magazine reviews, photographs and family memories (courtesy of Monika and Joachim Zimpel). Today it is more than two centuries since the artist's birth, and it is the aim of the Dissertation to present a complex artistic and personal profile of Joseph Tichatscheck as the outcome of the Author’s original research activities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Martin Kajzar 28.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Martin Kajzar 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Martin Kajzar 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 24 kB