velikost textu

Československý jazz rock v období tzv. normalizace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Československý jazz rock v období tzv. normalizace
Název v angličtině:
Czechoslovakian Jazz Rock During the So Called Normalization
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Ondřej Jurásek
Id práce:
216126
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchova (RIGO HV)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
jazz rock, jazzová a rocková hudba, tzv. nonartificiální hudba, Československo, Česká a Slovenská socialistická republika, tzv. normalizace
Klíčová slova v angličtině:
jazz rock, jazz and rock music, so called nonartificial music, Czechoslovakia, Czech and Slovak Socialistic Republic, so called normalization
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce se zabývá československým jazz rockem v období tzv. normalizace prostřednictvím počátků, vybraných mikrosond, konjunktury a osobní reflexe hudebníků spolu s kontextuálními konotacemi politologickými, sociologickými a historickými představujícími stylově-žánrový typ tzv. nonartificiální hudby se specifickým postavením lokálního fenoménu apolitického charakteru tvořícího zejména v období sedmdesátých let část symptomatického kulturního obrazu. Klíčová slova: jazz rock, jazzová a rocková hudba, tzv. nonartificiální hudba, Československo, Česká a Slovenská socialistická republika, tzv. normalizace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The dissertation thesis deals with Czechoslovakian jazz rock in the era of so called normalization. It observes the beginnings, chosen microprobes, the conjuncture of the era and self reflection of the musicians altogether with contextual connotation of political science, sociology and history. These represent a type of genre/style of so called nonartificial music with specific position of local apolitical phenomenon which creates a part of the symptomatic cultural picture mainly in the seventies. Keywords: jazz rock, jazz and rock music, so called nonartificial music, Czechoslovakia, Czech and Slovak Socialistic Republic, so called normalization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ondřej Jurásek 17.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ondřej Jurásek 236 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ondřej Jurásek 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 24 kB