velikost textu

Pedagogický konzultant-případová studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pedagogický konzultant-případová studie
Název v angličtině:
Educational consultant- case study
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Fiedlerová
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Svobodová
Oponent:
RNDr. Ing. Eva Urbanová
Id práce:
216097
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Koučování, Pedagogická konzultantka, Význam pro pedagogy, Případová studie, Mentoring, Pedagogika
Klíčová slova v angličtině:
Coaching, educational consultant, importance for educators, case study, mentoring, education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Fiedlerová 631 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Eliška Fiedlerová 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Svobodová 223 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ing. Eva Urbanová 334 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 152 kB