velikost textu

Vzdělávací potřeby ředitelů mateřských škol v oblasti pedagogického vedení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávací potřeby ředitelů mateřských škol v oblasti pedagogického vedení
Název v angličtině:
Educational needs of nursery school heads in the field of pedagogical leadership
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Romana Brilová
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Svobodová
Oponent:
RNDr. Ing. Eva Urbanová
Id práce:
216094
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Management vzdělávání, ředitel školy, vzdělávací potřeby, řízení pedagogického procesu
Klíčová slova v angličtině:
Education management, school director, educational needs, management of the educational process
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Romana Brilová 460 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Svobodová 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ing. Eva Urbanová 409 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 152 kB