velikost textu

Persian Letters as a Representative Case for the Encounter of the Enlightenment with the Other. A Critique of Eurocentrism in Relation to the Concept of Universalism during the Enlightenment

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Persian Letters as a Representative Case for the Encounter of the Enlightenment with the Other. A Critique of Eurocentrism in Relation to the Concept of Universalism during the Enlightenment
Název v češtině:
"Perské listy" jako příklad setkávání osvícenství s "jinými". Kritika eurocentrismu ve vztahu k pojmu univerzalismu v období osvícenství.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Sakine Mohammadi Bozorg
Vedoucí:
prof. Friedericke Kuster
Oponent:
Gerald Hartung
Id práce:
216064
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště oboru Německá a francouzská filozofie (24-DFP)
Program studia:
Filozofie (N6101)
Obor studia:
Německá a francouzská filozofie v Evropě (Eurofilozofie) (DFP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstract The research question: How does the concept of “comparison,” inspired by the enlightened concept of critique, act as an intercultural mechanism serving the Enlightenment’s ideal of universality? The research hypothesis: As a transition period, the Enlightenment aims to build a new world, or more precisely, its goal is to rebuild the modern world based on human reason. The Enlightenment considers humanity to be a universal concept and tends to go beyond European borders to define global patterns of humanity. In this study, the Persian Letters is examined as a philosophical work, which represents the universalist tendencies of the Enlightenment era through a comparative study of the philosophical movement’s encounter with foreigners. The study aims to say that the concept of comparison plays a major role in replacing well-established ideas of the era in order to establish new ones. This process of change is initiated through comparisons made between European societies and exotic foreign cultures. The research aim: The purpose of this work is to examine Persian Letters as a sample of efforts made by the Enlightenment thinkers to achieve the Enlightenment ideal: that is, making a “change”, or in other words causing revolution, enlightenment or even modernization in non- European societies, based on the new universalist concept of humanity. In the Persian Letters, this is attempted through the mechanism of comparison -between European and non-European societies- as a form of critique. Keywords: Enlightenment, Persian Letters, Montesquieu, Comparison, Critique, Authority, Autonomy, Universality.
Abstract v angličtině:
Abstract The research question: How does the concept of “comparison,” inspired by the enlightened concept of critique, act as an intercultural mechanism serving the Enlightenment’s ideal of universality? The research hypothesis: As a transition period, the Enlightenment aims to build a new world, or more precisely, its goal is to rebuild the modern world based on human reason. The Enlightenment considers humanity to be a universal concept and tends to go beyond European borders to define global patterns of humanity. In this study, the Persian Letters is examined as a philosophical work, which represents the universalist tendencies of the Enlightenment era through a comparative study of the philosophical movement’s encounter with foreigners. The study aims to say that the concept of comparison plays a major role in replacing well-established ideas of the era in order to establish new ones. This process of change is initiated through comparisons made between European societies and exotic foreign cultures. The research aim: The purpose of this work is to examine Persian Letters as a sample of efforts made by the Enlightenment thinkers to achieve the Enlightenment ideal: that is, making a “change”, or in other words causing revolution, enlightenment or even modernization in non- European societies, based on the new universalist concept of humanity. In the Persian Letters, this is attempted through the mechanism of comparison -between European and non-European societies- as a form of critique. Keywords: Enlightenment, Persian Letters, Montesquieu, Comparison, Critique, Authority, Autonomy, Universality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Sakine Mohammadi Bozorg 942 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Sakine Mohammadi Bozorg 274 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Sakine Mohammadi Bozorg 274 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Friedericke Kuster 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta Gerald Hartung 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 177 kB