text size

Výuka HV na malotřídní ZŠ a MŠ Dvory

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Výuka HV na malotřídní ZŠ a MŠ Dvory
Titile (in english):
Music education in composite classes at Elementary School and Kindergarten Dvory
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Pavlína Červinková, DiS.
Supervisor:
Mgr. Zuzana Selčanová
Opponent:
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Thesis Id:
216050
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Study programm:
Teacher Training for Primary Schools (M7503)
Study branch:
Teacher Training for Primary Schools (I.ST)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
04/06/2020
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
I. stupeň, hudební činnosti, hudební výchova, malotřídní škola, vyučovací hodina
Keywords:
primary school, music activities, musical education, primary school with composite classes, lesson
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Diplomová práce na téma Výuka Hv na malotřídní ZŠ a MŠ Dvory je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsáno všeobecně malotřídní školství, charakteristika malotřídních škol a vzdělávací cíle a úkoly při výuce hudební výchovy na I. stupni ZŠ tohoto typu školy. V praktické části je již charakterizována ZŠ a MŠ Dvory a její historie včetně zařazení předmětu hudební výchova do školního vzdělávacího programu školy. Dále jsou popsány hudební činnosti ve vyučování na škole. Zároveň jsou zde zpracovány konkrétní náměty na výuku hudební výchovy na malotřídní škole. Práce je obohacena také o dotazníkové šetření na okolních malotřídních školách týkající se výuky hudební výuky. KLÍČOVÁ SLOVA I. stupeň, hudební činnosti, hudební výchova, malotřídní škola, vyučovací hodina 1
Abstract:
ABSTRACT The diploma thesis “Teaching Music in Composite Classes at Elementary School and Kindergarten Dvory" is divided into two parts: a theoretical and a practical part. The theoretical part involves a general description of mixed-grade education, schools with composite classes and educational goals and tasks applied in teaching Music at the first level of a primary school with composite classes. The practical part deals with the characterization and history of Elementary School and Kindergarten Dvory, as well as the inclusion of Music as a school subject in the school's educational program. Furthermore, musical activities appearing in the school's tuition are described, together with specific ideas for teaching Music at a school with composite classes. The thesis is also accompanied by a questionnaire survey concerning teaching Music, conducted at nearby schools with composite classes. KEYWORDS primary school, music activities, musical education, primary school with composite classes, lesson 1
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Pavlína Červinková, DiS. 2.7 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Pavlína Červinková, DiS. 541 kB
Download Abstract in czech Mgr. Pavlína Červinková, DiS. 78 kB
Download Abstract in english Mgr. Pavlína Červinková, DiS. 83 kB
Download Supervisor's review Mgr. Zuzana Selčanová 507 kB
Download Opponent's review PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. 615 kB
Download Defence's report doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 155 kB