velikost textu

Výuka HV na malotřídní ZŠ a MŠ Dvory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výuka HV na malotřídní ZŠ a MŠ Dvory
Název v angličtině:
Music education in composite classes at Elementary School and Kindergarten Dvory
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavlína Červinková, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Selčanová
Oponent:
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Id práce:
216050
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
I. stupeň, hudební činnosti, hudební výchova, malotřídní škola, vyučovací hodina
Klíčová slova v angličtině:
primary school, music activities, musical education, primary school with composite classes, lesson
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce na téma Výuka Hv na malotřídní ZŠ a MŠ Dvory je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsáno všeobecně malotřídní školství, charakteristika malotřídních škol a vzdělávací cíle a úkoly při výuce hudební výchovy na I. stupni ZŠ tohoto typu školy. V praktické části je již charakterizována ZŠ a MŠ Dvory a její historie včetně zařazení předmětu hudební výchova do školního vzdělávacího programu školy. Dále jsou popsány hudební činnosti ve vyučování na škole. Zároveň jsou zde zpracovány konkrétní náměty na výuku hudební výchovy na malotřídní škole. Práce je obohacena také o dotazníkové šetření na okolních malotřídních školách týkající se výuky hudební výuky. KLÍČOVÁ SLOVA I. stupeň, hudební činnosti, hudební výchova, malotřídní škola, vyučovací hodina 1
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis “Teaching Music in Composite Classes at Elementary School and Kindergarten Dvory" is divided into two parts: a theoretical and a practical part. The theoretical part involves a general description of mixed-grade education, schools with composite classes and educational goals and tasks applied in teaching Music at the first level of a primary school with composite classes. The practical part deals with the characterization and history of Elementary School and Kindergarten Dvory, as well as the inclusion of Music as a school subject in the school's educational program. Furthermore, musical activities appearing in the school's tuition are described, together with specific ideas for teaching Music at a school with composite classes. The thesis is also accompanied by a questionnaire survey concerning teaching Music, conducted at nearby schools with composite classes. KEYWORDS primary school, music activities, musical education, primary school with composite classes, lesson 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavlína Červinková, DiS. 2.7 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Pavlína Červinková, DiS. 541 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavlína Červinková, DiS. 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavlína Červinková, DiS. 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Selčanová 507 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. 615 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 155 kB