velikost textu

Variantní tvary sloves vzoru sází a dějová adjektiva od nich utvořená – korpusový výzkum

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Variantní tvary sloves vzoru sází a dějová adjektiva od nich utvořená – korpusový výzkum
Název v angličtině:
Variant Forms of Verbs of the Paradigm "sází" and Event-Denoting Adjectives Derived From These Forms – A Corpus-Based Study
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Nádassy
Vedoucí:
doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Pavel Sojka, Ph.D.
Id práce:
215960
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
variantní tvary, dubleta, dějová adjektiva, korpusový výzkum, vzor "sází"
Klíčová slova v angličtině:
variant forms, doublet, event-denoting adjectives, corpus-based study, verb-paradigm "sází"
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Nádassy 1.23 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Nádassy 698 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. 291 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. 298 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 154 kB