velikost textu

Belgický a francouzský symbolismus v divadle na přelomu 19. a 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Belgický a francouzský symbolismus v divadle na přelomu 19. a 20. století
Název v angličtině:
Belgian and French symbolism in late 19th and early 20th century drama
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Martínková
Vedoucí:
PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Oponent:
PhDr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D.
Id práce:
215905
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika (B FJ-PG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
symbolismus, Maeterlinck, Jarry, Verhaeren, divadlo
Klíčová slova v angličtině:
symbolism, Maeterlinck, Jarry, Verhaeren, theatre
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Martínková 840 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Renáta Listíková, Dr. 292 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D. 528 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Renáta Listíková, Dr. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Veronika Martínková 159 kB