velikost textu

Přehled základních poznatků objektivního nebezpečí hor u uživatelů freeridového lyžování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přehled základních poznatků objektivního nebezpečí hor u uživatelů freeridového lyžování
Název v angličtině:
Basic summary knowledge of the objective mountains hazards in freeride skiing users
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kryštof Preininger
Vedoucí:
Mgr. Matouš Jindra, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martina Chrástková, Ph.D.
Id práce:
215892
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sporty v přírodě (51-600400)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
laviny, terén, počasí
Klíčová slova v angličtině:
avalanche, terrain, weather
Abstrakt:
Abstrakt Název: Přehled základních poznatků o objektivním nebezpečí hor pro uživatele freeridového lyžování. Cíle: Cílem této práce je utvoření přehledu základních teoretických znalostí o objektivním nebezpečí hor pro uživatele freeridového lyžování. Metody: Použil jsem metodu rešerše, zkoumání a rozboru získaných informací, které souvisejí objektivním nebezpečím hor. Výsledky: Výsledkem práce je vytvoření přehledu znalostí potřebných před jízdou ve volném terénu, které by měly pomoci při pohybu ve volném terénu a k předcházení nebezpečných situací. Klíčová slova: laviny, terén, počasí
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Basic summary knowledge of the objective mountain hazards in freeride skiing users. Objectives: The aim of this work is to create an overview of theoretical knowledge of objective mountain hazards for freeride skiing users. Methods: I used the search method, exploration and analysis of the obtained information, which is related to the objective danger of the mountains. Results: The result of this work is to create an overview of the knowledge needed before riding in the open terrain, which should help in the movement in the open terrain and to prevent dangerous situations. Keywords: avalanche, terrain, weather
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kryštof Preininger 2.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kryštof Preininger 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kryštof Preininger 181 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Matouš Jindra, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martina Chrástková, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Tomáš Brtník 152 kB