velikost textu

English Defense League a Jewish Defense League: Komparace krajně pravicových organizací

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
English Defense League a Jewish Defense League: Komparace krajně pravicových organizací
Název v angličtině:
English Defense League and Jewish Defense League: Comparison of far-right organizations
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Radim Němec
Vedoucí:
Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jaroslav Novotný
Id práce:
215739
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
antisemitismus, islámofobie, judaismus, krajně pravicové hnutí, nacionalismus
Klíčová slova v angličtině:
antisemitism, islamophobia, judaism, far right movement, nationalism
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce obsahuje komparaci krajně pravicových hnutí English Defence League a Jewish Defense League. Jejím cílem je prokázat, nebo vyvrátit existenci charakteristik společných pro hnutí nové vlny krajně pravicových hnutí a hnutí vzniklé v druhé polovině minulého století. Pro komparaci je upraven model, který byl původně použit pro popis a komparaci sociálních hnutí. Dílčím cílem této práce je, aby popis hnutí zde obsažený mohl být použit pro rozsáhlejší výzkum, zároveň tak i model, pokud projde dlouhodobějším testováním.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor’s thesis focus is on comparison of two far right movements, English Defence League and Jewish Defense League. Primary goal is to establish or disprove the existence of characteristics common for a movement of new far right and a movement founded in the second half of 20th century. For comparison I use a modified model, formerly used for comparison and description of social movements. Secondary target of this thesis is that the description of both movements can be used as a basis for a more extensive research and also the model, after longer term testing.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Radim Němec 880 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Radim Němec 177 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Radim Němec 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Novotný 242 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 152 kB