velikost textu

Krajně pravicové strany v českých médiích před parlamentními volbami 2017

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Krajně pravicové strany v českých médiích před parlamentními volbami 2017
Název v angličtině:
Far-right Parties in Czech Media before 2017 Parliament Elections
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Martin Bajtler
Vedoucí:
Mgr. Jaromír Hanzal
Oponent:
PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Id práce:
215734
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
krajní pravice, média, mediální obraz, volby, obsahová analýza, populismus, Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Právo, Hospodářské noviny, agenda-setting
Klíčová slova v angličtině:
far-right, media, media portrayal, election, content analysis, populism, Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Právo, Hospodářské noviny, agenda-setting
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této diplomové práce je zobrazování českých krajně pravicových stran v českých médiích před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Práce si klade za cíl zodpovědět, jak média před volbami v roce 2017 zobrazují krajně pravicové strany, se kterými tématy se krajní pravice v mediálních výstupech pojí a jak se krajně pravicová tematika změnila mezi volbami v roce 2013 a 2017. Pomocí kvantitativní obsahové analýzy, která vychází z konceptu agenda-setting, práce sleduje výskyt krajně pravicových stran v mediálních výstupech celostátních deníků Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Právo a Hospodářské noviny v období před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017 a před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2013. Obsahovou analýzu doplňuje kvalitativní analýza názorových textů dle teorie rámcování. Sledované strany jsou určeny podle definice krajní pravice Case Muddeho a definice pravicového populismu Hans-Georga Betze. Pro období před volbami v roce 2017 jde o tyto strany: Dělnická strana sociální spravedlnosti; ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým; Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura; Blok proti islamizaci – Obrana domova; Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka a Řád národa – Vlastenecká unie. V období před volbami v roce 2013 práce sleduje strany Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury a Dělnická strana sociální spravedlnosti. Obsahová analýza potvrdila hlavní hypotézu práce, že nejčastějším tématem, se kterým jsou české krajně pravicové strany před volbami v rámci mediální agendy spojovány, je migrace a uprchlická krize.
Abstract v angličtině:
Abstract Topic of the thesis is the image of Czech far-right parties in Czech media prior to Elections to Chamber of Deputies in 2017. Aim of the thesis is to investigate how media displays far-right parties prior to the Elections in 2017, what the topics of media coverage are in regards of far- right and how the topics changed in the Elections in 2017 comparing with Elections in 2013. Using quantitative content analysis and theory of agenda-setting the thesis monitors texts with far-right topics in national daily newspapers Mladá fronta DNES, Lidové noviny, Právo and Hospodářské noviny in the periods prior to the Elections to Chamber of Deputies in 2017 and 2013. Author also uses qualitative analysis of opinion texts based on theory of framing. The parties followed in thesis are chosen based on definition of far-right by Cas Mudde and definition of right wing populism by Hans-Georg Betz. In the period prior to the Elections in 2017 the followed parties are: Dělnická strana sociální spravedlnosti; ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým; Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura; Blok proti islamizaci – Obrana domova; Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka and Řád národa – Vlastenecká unie. In the period prior to the Elections in 2013 the focus is on parties Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury and Dělnická strana sociální spravedlnosti. Using the content analysis author confirms the main hypothesis defined for the thesis, that the most frequent topics used in media coverage and media agenda about far right parties are migration and refugee crisis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martin Bajtler 2.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martin Bajtler 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martin Bajtler 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaromír Hanzal 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Křeček, Ph.D. 170 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 152 kB