velikost textu

Zahraniční pracovníci a jejich hospodářský přínos pro SRN

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zahraniční pracovníci a jejich hospodářský přínos pro SRN
Název v angličtině:
Foreign workers and their economic benefits to the Federal Republic of Germany
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Kramlová
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michal Dimitrov
Id práce:
215716
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (CNS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zahraniční pracovníci, zahraniční pracovní síla, nábor zahraničních pracovníků, Spolková republika Německo, hospodářský přínos
Klíčová slova v angličtině:
foreign workers, foreign labor force, recruitment of foreign workers, Federal Republic of Germany, economic benefit
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Kramlová 1.59 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michal Dimitrov 519 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 152 kB