velikost textu

Pozorované a projektované změny teplot v oblasti Alp a jejich dopady

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pozorované a projektované změny teplot v oblasti Alp a jejich dopady
Název v angličtině:
The observed and projected temperature changes in the Alpine region and their consequences
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Martin Pinc
Vedoucí:
RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Id práce:
215696
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
teplota, trend, scénář, klimatická změna, Alpy, sníh, ledovec
Klíčová slova v angličtině:
temperature, trend, scenario, climate change, Alps, snow, glacier
Abstrakt:
Pozorované a projektované změny teplot v oblasti Alp, jejich příčiny a dopady Abstrakt V práci je uvedeno shrnutí poznatků z odborných prací zabývajících se výzkumem a vývojem klimatu v Alpách. V textu je uvedeno fyzickogeografické členění Alp, modely sloužící k popisu vývoje teplot do budoucna a přírodní a lidské faktory, které ovlivňují vývoj klimatu v alpské oblasti, a také jsou v práci popsány možné důsledky tohoto vývoje. Práce se věnuje popisu vývoje klimatu zejména ve švýcarských Alpách a oblasti Walliských Alp na švýcarsko-italské hranici. Další část práce se zabývá scénáři vývoje klimatu a rozděluje je podle předpokládaného vývoje emisí a uvádí k jednotlivým scénářům předpokládaný vývoj teplot. Cílem práce je popsat modely vývoje klimatu používané v alpské oblasti, jejich spolehlivost a určit, v jakých případech se modely vývoje klimatu odlišují od dat naměřených na meteorologických stanicích. Dalším cílem práce je určit faktory, které přispívají k oteplování v Alpách. V práci je uvedena také prognóza vývoje teplot a popis důsledků tohoto vývoje. Pozorované teploty v Alpách jsou v práci srovnány s teplotami, které předpovídají modely klimatu a je testována přesnost těchto modelů klimatu. Dalším tématem jsou emisní scénáře použité ve Švýcarsku, ty jsou rozděleny do několika kategorií podle předpokládaného vývoje emisí. Scénáře ukazují možný vývoj teplot a klimatu do budoucna. V závěru práce je uvedena diskuse o poznatcích vývoje teplot v oblasti Alp a možný vliv tohoto vývoje na přírodní prostředí i socioekonomickou sféru za stálého zvyšování teplot.
Abstract v angličtině:
The observed and projected temperature changes in the Alpine region and their consequences Abstract This paper studies findings from researches that describe development of a climate change in the Alps. This text shows geography of the Alps, models that define future temperature changes and natural and human factors which affect climate change in the Alpine region. One of the main topics in this paper are possible consequences of the climate change. This paper studies climate change in the Swiss Alps and in Wallis Alps on Swiss-Italian border. The next section of this paper studies scenarios of climate change and divides them according to emission development. Paper also shows the projected temperature changes in the Alps. The main goal of this work is to accurately describe climate change models used in the Alpine region, to discuss their reliability and to determine in which cases the model temperatures differ from temperature data measured at meteorogical stations. Another goal of this work is to determine physical and human factors that contribute to surface temperature warming in the Alps. This paper also shows predictions of temperature development in the Alps and its possible consequences. In the Alps, The projected temperatures are compared with measured temperatures. Predicted temperatures are then analyzed and the prediction precision of global climate models is tested. Furthermore, temperature predictions of emission scenarios in Switzerland are divided into 3 cathegories according to emission changes in those scenarios. Emission scenarios are one of the climate change measurement tools to predict future temperature changes. The conclusion of this paper contains discussion about climate change knowledge and the effect that temperature changes can have on environment and socioeconomics, provided the temperatures in the Alps are rising.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martin Pinc 1.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martin Pinc 394 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martin Pinc 391 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D. 262 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Václav Treml, Ph.D. 617 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. 154 kB