velikost textu

Pěvecké činnosti v rozvoji fonematického uvědomování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pěvecké činnosti v rozvoji fonematického uvědomování
Název v angličtině:
Singing activities in the development of phonemic awareness
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Pěkníková, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Milena Kmentová
Oponent:
Mgr. Petra Slavíková
Id práce:
215692
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pěvecké činnosti, význam zpěvu, fonematický sluch, vývoj řeči, hudební vývoj
Klíčová slova v angličtině:
singing activities, importance of singing, phonemic hearing, speech development, musical development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Pěkníková, DiS. 3.32 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Milena Kmentová 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Slavíková 192 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Errata Bc. Michaela Pěkníková, DiS. 799 kB