velikost textu

Mediální obraz Velké ceny České republiky v Českém rozhlase v letech 1930-2019

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální obraz Velké ceny České republiky v Českém rozhlase v letech 1930-2019
Název v angličtině:
Media Image of Grand Prix of the Czech Republic in the Czech Radio in 1930-2019
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Andrea Štipčáková
Vedoucí:
Mgr. Veronika Macková
Oponent:
Mgr. Ondřej Trunečka
Id práce:
215630
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Český rozhlas, historická metoda, hloubkový rozhovor, Masarykův okruh, mediální konstrukce reality, mediální obraz, obsahová analýza, Týdeník Rozhlas, Velká cena České republiky
Klíčová slova v angličtině:
content analysis, Czech Radio, Grand Prix of the Czech Republic, historical method, in-depth interview, Masaryk Circuit, media construction of reality, media image, Týdeník Rozhlas
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce se zabývá mediálním obrazem Velké ceny České republiky v Českém rozhlase v letech 1930 až 2019. Tato akce patří v tuzemsku mezi nejvýznamnější sportovní události a zmíněné veřejnoprávní médium jí prostor ve vysílání věnovalo už v prvních letech jejího konání. Ve svých počátcích brněnská Grand Prix našla své místo také v časopise Týdeník Rozhlas, který se o dění na Masarykově okruhu zajímal i z technického hlediska. Na základě dochovaných článků ze zmíněného časopisu, audiozáznamů z rozhlasového vysílání a kroniky Masarykova okruhu mapuje tato diplomová práce dění během brněnské Grand Prix z pohledu Českého rozhlasu z historického hlediska. Pomocí kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy taktéž zkoumá, jakým způsobem toto veřejnoprávní médium o závodech informovalo, kolik prostoru jim věnovalo či jakými tématy se v souvislosti s nimi ve zkoumaných letech zabývalo. Součástí práce jsou taktéž citace z rozhovorů s fotografem Tomášem Gescheidtem, vedoucím motoristické sekce Českého rozhlasu Luďkem Hubáčkem a traťovým komisařem Jaroslavem Peškem.
Abstract v angličtině:
Annotation The diploma thesis deals with the media image of the Grand Prix of the Czech Republic in the Czech Radio in years from 1930 to 2019. The fixture is one of the most important sports events in the country and the public radio has been informing listeners about it since the first year of the Czech GP holding. In its beginnings, the race found its place in the magazine Týdeník Rozhlas, which was also interested in technical background during GP. Based on the preserved articles from the magazine Týdeník Rozhlas, audio recordings from the Czech Radio, and Masaryk Circuit's chronicle, the thesis describes the history of the Grand Prix of the Czech Republic from the public broadcasting perspective. It examines how the radio informs its listeners about the races and how much space it gives to the motorcycle world championship in broadcast. or what topics reporters choose in connection with the races. The quotes from the interviews with a photographer Tomáš Gescheidt, a head of the Czech Radio motorcycle section Luděk Hubáček, and with a track commissioner Jaroslav Pešek are included in the thesis. The methodological part of the research covers the method of qualitative and quantitative content analysis and historical method. The conclusion of this thesis is analytical and presents the results.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Štipčáková 6.93 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Andrea Štipčáková 4.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Štipčáková 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Štipčáková 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Veronika Macková 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Trunečka 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Filip Láb, PhD. 152 kB