velikost textu

Sorcerer’s Struggle

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sorcerer’s Struggle
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Gergely Tóth
Vedoucí:
Mgr. Jakub Gemrot
Oponent:
Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Id práce:
215626
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Programování a softwarové systémy (IPSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
počítačová hra, platformer, hra pro více hráčů, multiplatformní hra, editor herního světa
Klíčová slova v angličtině:
video game, platformer, multiplayer, multi-platform, level editor
Abstrakt:
Táto práce se věnuje návrhu a realizaci tzv. run and gun hry, která je pro více hráče a běží na platformách Windows, Linux a MacOS. Práce obsahuje diskusi o herních platformách a o nejdůležitějších součástech aplikace a vhodného editoru herního světa. Mezi ostatní diskutované tématy patří problém vyhlazování herní mapy, řešení dynamické synchronizace obrazů a návrh a funkce matchmaking serveru. Výsledkem práce je dvoudimenzionální hra, příslušný editor herního světa a server. 1
Abstract v angličtině:
This thesis deals with the design and implementation of a multiplayer run and gun game, which can be run on Windows, Linux and MacOS platforms. The thesis contains discussions about the gaming platforms and the most important components of the application and of a suitable world editor. Furthermore, the problems of map smoothing and dynamic image synchronization are explored and the last part addresses the design and functionalities of a matchmaking server. The result of the thesis is a two-dimensional game, with a complementing world editor and server. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Gergely Tóth 3.87 MB
Stáhnout Příloha k práci Gergely Tóth 181.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Gergely Tóth 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Gergely Tóth 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Gemrot 303 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Ježek, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. 152 kB