text size

Autostylizace v díle Bohumila Hrabala

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Autostylizace v díle Bohumila Hrabala
Titile (in english):
Auto-stylization in the Work of Bohumil Hrabal
Type:
Diploma thesis
Author:
Lucie Kuthanová
Supervisor:
doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
Opponent:
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Thesis Id:
21551
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra české literatury (41-KCL)
Study programm:
Program for future teachers for high schools (M7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech — Pedagogy (CJ-PG)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
15/05/2006
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Zabývali jsme se autostylizaci, jejími typy i funkcemi, abychom došli k autostylizaci u Bohumila Hrabala. Věnovali jsme se životu Bohumila Hrabala a mýtu, který skrze jeho dílo proniká na povrch a stává se součástí Hrabalova životopisu. Zjistili jsme, že autostylizace je nezbytnou součástí Hrabalova díla, že právě přes autostylizaci Bohumil Hrabal vytváří mýtus o své osobě. Tento mýtus pak přebírají i různí literáti, kteří se životem i dílem Bohumila Hrabala ve svých textech zabývali. Hrabalovu mystifikaci vlastní osoby Tomáš Mazal přisuzuje Hrabalovu stáří a přirovnává ji k „problémům", které měla Hrabalova matka Marie Hrabalová se svou pamětí. „Jestliže zestárlá Marie Hrabalová už rozeznávala a oddělovala od sebe to, co hrála, a to, co žila, jen s velkou námahou, pak zestárlý Bohumil Hrabal na tom nebyl lépe. Vždyť i on pňběhy a události, které se staly jemu, často vkládal (nejen literaturou) do úst jiným, a události i pňběhy jiných nechával prožít sám sebe. "
Abstract:
Zabývali jsme se autostylizaci, jejími typy i funkcemi, abychom došli k autostylizaci u Bohumila Hrabala. Venovali jsme se životu Bohumila Hrabala a mýtu, který skrze jeho dílo proniká na povrch a stává se soucástí Hrabalova životopisu. Zjistili jsme, že autostylizace je nezbytnou soucástí Hrabalova díla, že práve pres autostylizaci Bohumil Hrabal vytvárí mýtus o své osobe. Tento mýtus pak prebírají i ruzní literáti, kterí se životem i dílem Bohumila Hrabala ve svých textech zabývali. Hrabalovu mystifikaci vlastní osoby Tomáš Mazal prisuzuje Hrabalovu stárí a prirovnává ji k „problémum", které mela Hrabalova matka Marie Hrabalová se svou pametí. „Jestliže zestárlá Marie Hrabalová už rozeznávala a oddelovala od sebe to, co hrála, a to, co žila, jen s velkou námahou, pak zestárlý Bohumil Hrabal na tom nebyl lépe. Vždyt i on pnbehy a události, které se staly jemu, casto vkládal (nejen literaturou) do úst jiným, a události i pnbehy jiných nechával prožít sám sebe. "
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Lucie Kuthanová 7.57 MB
Download Abstract in czech Lucie Kuthanová 80 kB
Download Abstract in english Lucie Kuthanová 80 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. 53 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 131 kB