velikost textu

Autostylizace v díle Bohumila Hrabala

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Autostylizace v díle Bohumila Hrabala
Název v angličtině:
Auto-stylization in the Work of Bohumil Hrabal
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lucie Kuthanová
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Id práce:
21551
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra české literatury (41-KCL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — pedagogika (CJ-PG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 5. 2006
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Zabývali jsme se autostylizaci, jejími typy i funkcemi, abychom došli k autostylizaci u Bohumila Hrabala. Věnovali jsme se životu Bohumila Hrabala a mýtu, který skrze jeho dílo proniká na povrch a stává se součástí Hrabalova životopisu. Zjistili jsme, že autostylizace je nezbytnou součástí Hrabalova díla, že právě přes autostylizaci Bohumil Hrabal vytváří mýtus o své osobě. Tento mýtus pak přebírají i různí literáti, kteří se životem i dílem Bohumila Hrabala ve svých textech zabývali. Hrabalovu mystifikaci vlastní osoby Tomáš Mazal přisuzuje Hrabalovu stáří a přirovnává ji k „problémům", které měla Hrabalova matka Marie Hrabalová se svou pamětí. „Jestliže zestárlá Marie Hrabalová už rozeznávala a oddělovala od sebe to, co hrála, a to, co žila, jen s velkou námahou, pak zestárlý Bohumil Hrabal na tom nebyl lépe. Vždyť i on pňběhy a události, které se staly jemu, často vkládal (nejen literaturou) do úst jiným, a události i pňběhy jiných nechával prožít sám sebe. "
Abstract v angličtině:
Zabývali jsme se autostylizaci, jejími typy i funkcemi, abychom došli k autostylizaci u Bohumila Hrabala. Venovali jsme se životu Bohumila Hrabala a mýtu, který skrze jeho dílo proniká na povrch a stává se soucástí Hrabalova životopisu. Zjistili jsme, že autostylizace je nezbytnou soucástí Hrabalova díla, že práve pres autostylizaci Bohumil Hrabal vytvárí mýtus o své osobe. Tento mýtus pak prebírají i ruzní literáti, kterí se životem i dílem Bohumila Hrabala ve svých textech zabývali. Hrabalovu mystifikaci vlastní osoby Tomáš Mazal prisuzuje Hrabalovu stárí a prirovnává ji k „problémum", které mela Hrabalova matka Marie Hrabalová se svou pametí. „Jestliže zestárlá Marie Hrabalová už rozeznávala a oddelovala od sebe to, co hrála, a to, co žila, jen s velkou námahou, pak zestárlý Bohumil Hrabal na tom nebyl lépe. Vždyt i on pnbehy a události, které se staly jemu, casto vkládal (nejen literaturou) do úst jiným, a události i pnbehy jiných nechával prožít sám sebe. "
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Kuthanová 7.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Kuthanová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Kuthanová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 131 kB