velikost textu

Bariéry v komunikaci neslyšících

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bariéry v komunikaci neslyšících
Název v angličtině:
Barriers in communication of deaf people
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Soňa Sejkorová
Vedoucí:
doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tereza Hradilová
Id práce:
215334
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B SPG-VV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sluchové postižení, neslyšící, komunikace, komunikace lidí se sluchovým postižením, kvalita života
Klíčová slova v angličtině:
Hearing impairment, deaf, communication, communication of people with hearing impairment, quality of life
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Soňa Sejkorová 590 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 353 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Hradilová 385 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB