velikost textu

Porovnání základní motoriky u předškolních dětí z Montessori a běžné mateřské školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání základní motoriky u předškolních dětí z Montessori a běžné mateřské školy
Název v angličtině:
Comparison of basic motor skills of pre-school children in a Montessori preschool and a common preschool
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Týlová
Vedoucí:
Mgr. Hana Rotková
Oponent:
doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Id práce:
215328
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Předškolní děti, základní motorika, Montessori mateřská škola, běžná mateřská škola, motorické testy
Klíčová slova v angličtině:
Pre-school children, basic motor skills, Montessori preschool, regular preschool, motor tests
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Týlová 959 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jana Týlová 249 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Hana Rotková 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. 209 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Lidmila Valentová, CSc. 154 kB