velikost textu

Amazonie jako křižovatka v prózách Miltona Hatouma

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Amazonie jako křižovatka v prózách Miltona Hatouma
Název v angličtině:
Amazon as a intersection in novels of Milton Hatoum
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Barbora Sýkorová
Vedoucí:
Mgr. Karolina Válová
Oponent:
Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
Id práce:
215249
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Portugalistika (POR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Brazílie|Amazonie|Manaus|Milton Hatoum|Dva bratři|Sirotkové ráje|křižovatka|kultura|náboženství|etnikum|mýtus|Evropané|Libanonci|indián
Klíčová slova v angličtině:
Brazil|Amazon|Manaus|Milton Hatoum|Two Brothers|Orphans of Eldorado|intersection|culture|religion|ethnicity|myth|European|American Indian
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá Amazonií jako křižovatkou v Dva bratři oblasti a pojmenovat je jako projevy setkání, střetávání a prolínání. Práce vychází historie amazonské oblasti, ze zeměpisných reálií a z tématu. Těžiště práce spočívá v analýze textů románu a novely. Společným tématem obou děl je především prostředí – město Manaus. Analýza nachází v Dva bratři křižovatky etnické, kulturní a náboženské. V je mnoho motivů společných s románem, ale rozbor odkrývá další křižovatky v přítomnosti reality a mýtu. Nalezení křižovatek v díle Miltona Hatouma může pomoci pochopit složitost Amazonie. Může tak přispět k ocenění literární tvorby tohoto současného brazilského spisovatele. Klíčová slova Manaus, Milton Hatoum, Dva bratři, Sirotkové ráje, křižovatka, kultura, náboženství, křesťan, muslim, etnikum, mýtus, ekonomika, indiáni, Evropané,
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with the Amazon as an intersection in Milton Hatoum’s books . The objective of the thesis is to find in his novel Two brothers and in the novella Orphans of Eldorado specific features of this region and name them as the signs of meeting, impacting and blending. The thesis is based on the history of the Amazon region, on geography and on the literature dealing with this topic. It focuses on the analysis of the novel and the novella. The common theme of both books is primarily the environment – the city of Manaus. The analysis finds in the novel the intersections in the field of ethnicities, cultures and regions. There are many motives in the novella in common with the novel, but the analysis finds other intersections in the economic and social field as well as in the presence of the reality and myths. Finding the intersections of the Amazon in the books of Milton Hatoum can help to understand the complexity of the Amazon. It can also contribute to the appreciation of the literary work of this contemporary Brazilian writer. Key words Brazil, Amazon, Manaus, Milton Hatoum, Two Brothers, Orphans of Eldorado, intersection, culture, religion, Christian, Muslim, ethnicity, myth, economy, American Indian, European, Lebanese
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Sýkorová 606 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Sýkorová 135 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Sýkorová 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karolina Válová 621 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. 219 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Jan Hricsina, Ph.D. 152 kB