velikost textu

Komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy Born a Crime (New York, 2016)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy Born a Crime (New York, 2016)
Název v angličtině:
Annotated Czech Translation of selected chapters from Born a Crime (New York, 2016)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Karolína Klibániová
Vedoucí:
Mgr. David Mraček
Oponent:
PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
Id práce:
215244
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika — Angličtina pro mezikulturní komunikaci (AAA AK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
překlad|překladatelská analýza|překladatelské problémy|překladatelské postupy|překladatelské posuny|styl|text|lexikum|syntax|Jihoafrická republika|apartheid|autobiografie|Trevor Noah
Klíčová slova v angličtině:
translation|translation analysis|translation problems|translation methods|translation shifts|style|text|lexis|syntax|South Africa|apartheid|autobiography|Trevor Noah
Abstrakt:
Abstrakt Cílem mé práce je překlad vybraných kapitol z knihy Born a Crime Trevora Noaha z angličtiny do češtiny a následná analýza překladu a zdrojového textu formou komentáře. Teoretická část se skládá z analýzy zdrojového textu, popisu zvolené metody překladu, typologie překladatelských problémů a typologie posunů v překladu.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Karolína Klibániová 568 kB
Stáhnout Příloha k práci Karolína Klibániová 201 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Karolína Klibániová 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Karolína Klibániová 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. David Mraček 392 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB