velikost textu

Srovnání vzdělávání tlumočníků do znakového jazyka působících na vysokých školách v České republice a ve Finsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání vzdělávání tlumočníků do znakového jazyka působících na vysokých školách v České republice a ve Finsku
Název v angličtině:
The comparison of sign language interpreters working at universities in the Czech Republic and in Finland
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Barbora Báštěcká
Vedoucí:
Mgr. Naďa Hynková Dingová
Oponent:
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Id práce:
215237
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících — Finská studia (CN SUO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tlumočník znakového jazyka|znakový jazyk|vzdělávání|systém vzdělávání|vysoké školy|Česká republika|Finsko
Klíčová slova v angličtině:
sign language interpreter|sign language|education|education system|universities|Czech Republic|Finland
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zaměřuje na porovnání situace vzdělávání tlumočníků znakového jazyka, kteří v současnosti působí na vysokých školách v České republice a ve Finsku. Práce se skládá ze dvou částí: teoretické a výzkumné. Teoretická část si klade za cíl vymezit specifika tlumočení na vysokých školách a popsat jej na základě příslušné legislativy a pramenů. Součástí této části je představení vzdělávacích systémů, které v obou zemích připravují tlumočníky znakových jazyků. Výzkumná část se zakládá na dotazníkovém šetření mezi tlumočníky z České republiky a Finska. Cílem šetření je zjistit, jakého vzdělání reálně dosáhli ti, kteří v těchto zemích nyní tlumočí na vysokých školách, a jak jsou spokojení se situací s tlumočením na vysokých školách a s úrovní vzdělávání tlumočníků. Posledním bodem práce je usouvztažnit teoretickou a výzkumnou část a porovnat situaci v obou zemích. Klíčová slova: tlumočník znakového jazyka, znakový jazyk, vzdělávání, systém vzdělávání, vysoké školy, Česká republika, Finsko
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis presents a comparative analysis between sign language interpreters’ education working at universities in the Czech Republic and Finland. The paper consists of two segments: theory and research. The aim of the theoretical component is to describe the specifics of interpreting at universities based on relevant legislation and sources and to present the educational systems and training possibilities available in both countries. The research is based on a survey among sign language interpreters from the Czech Republic and Finland, which aims to reveal their actual level of education and degree of satisfaction regarding their current professional situation as interpreters at universities and the quality of their own education. The thesis, thus, collates information from the theoretical and research components to analyze and contrast sign language interpreters’ education in both countries. Key words: sign language interpreter, sign language, education, educational system, universities, Czech Republic, Finland
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Báštěcká 1.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Báštěcká 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Báštěcká 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Naďa Hynková Dingová 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 466 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 154 kB