velikost textu

Mediální obraz USA v Rudém právu během války ve Vietnamu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální obraz USA v Rudém právu během války ve Vietnamu
Název v angličtině:
The image of U.S. in Rudé právo during the Vietnam War
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Marek Mikeš
Vedoucí:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Id práce:
215176
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rudé právo, válka, Vietnam, USA, komunismus, propaganda
Klíčová slova v angličtině:
Rude pravo, war, Vietnam, USA, communism, propaganda
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu toho, jakým způsobem byly v Rudém právu během vybraných úseků vietnamské války vyobrazovány Spojené státy. Práce se zaměřuje na roky 1966 (USA již ve válce), 1968 (ofenzíva Tet) a 1969 (Nixon prezidentem, smrt Ho Či Mina) a zkoumá, jaký obraz si mohl o USA na základě těchto období udělat československý čtenář. Dále pak sleduje, jaké jsou rozdíly mezi objektivním vylíčením těchto historických událostí a jejich mediálním pokrytím v Rudém právu. Ve své práci pracuji s předpokladem, že Rudé právo o válce ve Vietnamu neinformovalo objektivně, ale naopak podléhalo komunistické propagandě. Zároveň se zajímám i o to, jakými prostředky dosahovalo Rudé právo subjektivního popisu těchto událostí.
Abstract v angličtině:
In my thesis I analyse how the United States was depicted in Rudé právo during selected stretches of the Vietnam War. I focus on 1966 (the US already at war), 1968 (the Tet offensive) and 1969 (Nixon as president, the death of Ho Chi Minh) and I explore what image a Czechoslovak reader might have made of the US based on those periods. Next, I observe the differences between the objective portrayal of these historical events and their media coverage in Rudé právo. In my work I assume that Rudé právo did not inform about the Vietnam War objectively, but was instead subject to Communist propaganda. At the same time, I am also interested in the means by which Rudé právo obtained a subjective description of these events.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Mikeš 7.05 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marek Mikeš 3.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marek Mikeš 211 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Mikeš 276 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 339 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 152 kB