velikost textu

Vzestup Macriho a úpadek kirchnerismu v Argentině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzestup Macriho a úpadek kirchnerismu v Argentině
Název v angličtině:
Rise of Macri and decline of Kirchnerism in Argentina
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Milena Skutelniková
Vedoucí:
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Id práce:
215115
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mauricio Macri, kirchnerismus, prezidentské volby, ekonomická krize v Argentině, Fronta za vítězství, Cambiemos, Latinská Amerika
Klíčová slova v angličtině:
Mauricio Macri, kirchnerism, presindential elections, economic crisis in Argentina, Front for Victory, Cambiemos, Latin America
Abstrakt:
Tato bakalářská práce sleduje příčiny ztráty popularity levicové politiky Cristiny Fernandez de Kirchner tzv. kirchnerismu a vítězství Mauricia Macriho v prezidentských volbách roku 2015. Pravicový politik Mauricio Macri svým vítězstvím, tak přetrhl dvanáctiletou nadvládu kirchnerismu. Práce se skládá ze tří částí. První část se zaměřuje na politický systém Argentiny. Ve druhé části je sledována politika manželů Kirchnerových, která vedla k finanční krizi roku 2014-2015 a třetí část analyzuje samotné prezidentské volby.
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis follows the causes of the loss of popularity of left-wing politics of Cristina Fernandez de Kirchner so-called kirchnerism and Mauricio Macri's victory in the 2015 presidential election. Right-wing politician Mauricio Macri with his victory broke the twelve- year-old domination of kirchnerism. The thesis consists of three parts. The first part focuses on the political system of Argentina. In the second part I followed the policies of Nestor and Cristina Kirchner, which led to the financial crisis of 2014-2015 and the third part analyzes the presidential elections themselves.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Milena Skutelniková 1.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Milena Skutelniková 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Milena Skutelniková 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. 641 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 577 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 152 kB