velikost textu

Sociální život kroje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální život kroje
Název v angličtině:
The Social Life of Folk Costume
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Vocásková
Vedoucí:
PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Oponent:
Mgr. Hedvika Novotná
Id práce:
215025
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
material culture, tradice, lidový kroj, Valašsko
Klíčová slova v angličtině:
material culture, tradicion, folk costume, Valašsko
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Vocásková 3.98 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 407 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hedvika Novotná 637 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček 152 kB