velikost textu

Využití želvy nádherné v přírodovědném vzdělávání v mateřské škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití želvy nádherné v přírodovědném vzdělávání v mateřské škole
Název v angličtině:
Use of a Freshwater Turtle in Science Education in Kindergarten
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Olga Lyžbická
Vedoucí:
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Dagmar Říhová
Id práce:
214891
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přírodovědné vzdělávání, přírodovědná gramotnost, předškolní vzdělávání, vzdělávání za pomoci zvířat, sladkovodní želva, akční výzkum
Klíčová slova v angličtině:
science education, science literacy, pre-school education, animal assisted education, freshwater turtle, action research
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Olga Lyžbická 10.02 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 362 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dagmar Říhová 285 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB