velikost textu

Čas, gender a vyjednávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Čas, gender a vyjednávání
Název v angličtině:
Time, gender and negotiation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Zubková
Vedoucí:
PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Radka Havlíčková
Id práce:
214890
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tým, komunikace, subjektivní výpovědi, vyjednávání
Klíčová slova v angličtině:
team, communication, self-report, negotiation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Zubková 903 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. 382 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Havlíčková 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. 152 kB