velikost textu

Portfolio profesního rozvoje Kateřiny Budínové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Portfolio profesního rozvoje Kateřiny Budínové
Název v angličtině:
Portfolio of Professional Development of Kateřina Budínová
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Budínová
Vedoucí:
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Alena Thorovská
Id práce:
214805
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (B U-PVOV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
portfolio, profesní rozvoj, Kateřina Budínová, mentální hendikep, E-obor, případová studie, profesiografický rozbor učitele
Klíčová slova v angličtině:
portfolio, professional development, Kateřina Budínová, mental handicap, E-specialization (field), case study, teacher's professiography
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Budínová 1.16 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 296 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alena Thorovská 353 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 152 kB