velikost textu

Studie destiček ema zavěšovaných v šintoistické svatyni Rokkó Jahata Džindža v Kóbe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studie destiček ema zavěšovaných v šintoistické svatyni Rokkó Jahata Džindža v Kóbe
Název v angličtině:
A study of ema tablets displayed at shinto shrine Rokko Yahata in Kobe
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Dudáš
Vedoucí:
PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Horská
Id práce:
214752
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
japonské náboženství, japonská tradice, šintó, destičky ema, sociální a kulturní antropologie, antropologie náboženství
Klíčová slova v angličtině:
Japanese Religion, Japanese tradition, Shinto, ema tablets, socio-cultural anthropology, anthropology of religion
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Dudáš 1.4 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marek Halbich, Ph.D. 343 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Horská 540 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 152 kB