velikost textu

Malířská technika a barevnost v obrazech Vincenta Van Gogha

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Malířská technika a barevnost v obrazech Vincenta Van Gogha
Název v angličtině:
Painting technique and coloring in the paintings of Vincent Van Gogh
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anastazie Lušníková
Vedoucí:
doc. ak. mal. Jaroslav Alt
Oponent:
doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
Id práce:
214740
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vincent Van Gogh, Impresionismus, Postimpresionismus, Umění, Malba, Malířství 19. století, Technika a barevnost.
Klíčová slova v angličtině:
Vincent Van Gogh, Impressionism, Postimpressionism, Arts, Paintings, Paintings of 19th Century, Techniques and painting.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anastazie Lušníková 4.86 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. ak. mal. Jaroslav Alt 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. 284 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. 152 kB