velikost textu

Manipulace ve volební kampani do Evropského parlamentu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Manipulace ve volební kampani do Evropského parlamentu
Název v angličtině:
Manipulation in the electoral campaign to the European Parliament
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. David Mentlík
Vedoucí:
PhDr. Ivan Rynda
Oponent:
Mgr. Marek Německý, Ph.D.
Id práce:
214687
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Manipulace, politické strany, volby, volební kampaně
Klíčová slova v angličtině:
Manipulation, political parties, elections, electoral campaigns
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Mentlík 1.52 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ivan Rynda 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Německý, Ph.D. 549 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. 152 kB