velikost textu

Vývoj a transformace irského tance v České republice: Od volnočasové aktivity po vrcholovou disciplínu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a transformace irského tance v České republice: Od volnočasové aktivity po vrcholovou disciplínu
Název v angličtině:
Evolution and Transformation of Irish Dancing in Czech Republic: From leisure activity to elite discipline
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Martina Papoušková
Vedoucí:
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Oponent:
Jakub Grygar, Ph.D.
Id práce:
214585
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Komunita, kolektivní paměť, irská kultura, Irsko, Česká republika, kvalitativní výzkum
Klíčová slova v angličtině:
Community, collective memory, Irish culture, Ireland, Czech Republic, qualitative research
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je věnována výzkumu proměn irského tance v České republice. Výzkum byl prováděn kvalitativními metodami prostřednictvím zúčastněných pozorování, hloubkových polostrukturovaných rozhovorů a rešerší. Informátoři a informátorky výzkumu jsou tanečníci a tanečnice irského tance, jenž se v tomto oboru pohybují alespoň posledních pět let. Výzkumný terén pak představují irsky orientované události především v Brně a Praze konané v října 2018 do listopadu 2019. Ir České republice vyskytuje již od poloviny 90. let 20. století, přičemž tato práce spočívá ve zkoumání vybraných transformačních procesů a jejich vlivů na podobu irského tance, jak je známý dnes. Těmito procesy jsou globalizace,
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martina Papoušková 2.33 MB
Stáhnout Příloha k práci Martina Papoušková 1.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martina Papoušková 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martina Papoušková 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Barbora Spalová, Ph.D. 463 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jakub Grygar, Ph.D. 690 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 152 kB