velikost textu

Proces vyjednávání skupin obyvatel města na případu vnitrobloků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proces vyjednávání skupin obyvatel města na případu vnitrobloků
Název v angličtině:
The negotiation process of the city groups applied on the case of courtyards
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martin Vosátka
Vedoucí:
Mgr. Petr Gibas
Oponent:
Mgr. Michal Lehečka
Id práce:
214568
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Sociální a kulturní ekologie (SKE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vnitroblok, poloveřejný prostor, sociální konflikt, urbanismus
Klíčová slova v angličtině:
courtyard, semi public space, social conflict, urbanism
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této diplomové práce je problematika vnitrobloků. Vnitroblok, jako specifické místo ve městě, které ztratilo svou původní funkci. Nyní může sloužit různým typům využití, mimo jiné umožňuje setkávání různých skupin obyvatel města a jejich vzájemnou interakci. Na rozdíl od veřejného prostoru platí u vnitrobloků jiná pravidla pro jejich využívání. V závislosti na funkci vnitrobloku zde panují různé sociální vztahy. Zabývám se zde procesem vyjednávání skupin obyvatel města u dvou zvolených vnitrobloků, zákonitostmi jejich fungování a jaký má vliv rozhodování aktérů na podobu těchto míst. Záměrně jsem se rozhodl pro vnitrobloky s odlišnými funkcemi pro návštěvníky. V těchto vnitroblocích dochází také ke střetu různých názorů na jejich využívání a neshodám. Klíčová slova: vnitroblok, poloveřejný prostor, proces vyjednávání, urbanismus
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of this diploma thesis is the issue of courtyards. Courtyard as a specific place in the city, which has lost its original function. It can serve different types of usage, among other things, it enables meeting of different groups of the city's inhabitants and their interaction nowadays. Unlike the public space, other terms of usage can be seen in the courtyards. Various social relationships can be observed in dependece of its usage. I deal with the process of negotiation of city dweller groups at two selected courtyards, the rules of their functioning and how the role of the decision- makers forms these places. I have deliberately decided to use courtyards with different visitor functions. Conflict between different views on their usage and disagreements can be seen in these courtyards. Key words: courtyard, semi-public space, negotiation proces, urbanism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Vosátka 2.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Vosátka 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Vosátka 118 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Gibas 297 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Lehečka 324 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ivan Rynda 153 kB