velikost textu

Strategický plán rozvoje Univerzitního golfového klubu UK Praha

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strategický plán rozvoje Univerzitního golfového klubu UK Praha
Název v angličtině:
Strategic development plan of the University golf club UK Praha
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Josef Karas
Vedoucí:
Mgr. Jan Šíma
Oponent:
Mgr. Tomáš Gryc
Konzultant:
Mgr. Josef Voráček
Id práce:
214565
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Strategický plán, strategické plánování, univerzitní golfový klub, golf
Klíčová slova v angličtině:
Strategic plan, strategic planning, University golf club, golf
Abstrakt:
Abstrakt Název: Strategický plán rozvoje Univerzitního golfového klubu UK Praha Cíle: Hlavním cílem této práce je sestavení strategického plánu pro vznikající Univerzitní golfový klub, UK Praha. Metody: Na základě analýzy dokumentů, technického serveru České golfové federace (ČGF) a polostrukturových rozhovorů se zástupci Univerzity Karlovy a ČGF, byla v této práci provedena detailní analýza golfového prostředí, která vyústila v sestavení matice SWOT a v následné vytvoření strategického plánu Univerzitního golfového klubu UK Praha. Výsledky: Analytická část diplomové práce byla provedena na základě analýzy dokumentů a rozhovory se zástupci České golfové federace a Univerzity Karlovy. Tyto informace poskytly základ k sestavení matice SWOT pro vznikající Univerzitní golfový klub UK Praha. Klíčové body této matice byly promítnuty ve výsledném strategickém plánu, jehož součástí je i návrh rozpočtu. Klíčová slova: Strategické plánování, strategický plán, univerzitní sportovní klub, golf
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Strategic development plan of the University golf club UK Praha Objectives: The aim of this diploma thesis is to draw up a strategic plan for the development for University golf club UK Praha Methods: A qualitative interview with the sports manager of ČGF, and head of golf at FTVS UK, an analysis of documents and the SWOT analysis. Results: An analytic part of the diploma thesis was built on the documents analysis and interviews with the representatives of the ČGF and Charles University. These information had provided the basis for the SWOT analysis of the University golf club UK Praha. Key points as well as the budged were designed in the strategic plan. Keywords: Strategic plan, strategic planning, University golf club, golf
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Josef Karas 2.14 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Josef Karas 394 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Josef Karas 194 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Josef Karas 189 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Šíma 428 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Gryc 344 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Šíma 152 kB