velikost textu

Effects of political connections on public procurement, evidence from Slovakia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Effects of political connections on public procurement, evidence from Slovakia
Název v češtině:
Vliv politických vazeb na veřejné zakázky, případ Slovenska
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Roman Ružica
Vedoucí:
Mgr. Michal Král
Oponent:
Mgr. Barbara Pertold-Gebicka, M.A., Ph.D.
Id práce:
214525
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
veřejné zakázky, politické vazby, politika, korupce, dary politickým stranám
Klíčová slova v angličtině:
public procurement, political connections, politics, corruption, donations to political parties
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Roman Ružica 962 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michal Král 1.23 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbara Pertold-Gebicka, M.A., Ph.D. 190 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 153 kB