velikost textu

Locus of control a léčba bolesti u pacientů podstupujících aortokoronární bypass

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Locus of control a léčba bolesti u pacientů podstupujících aortokoronární bypass
Název v angličtině:
Locus of control and pain treatment in patients undergoing aortocoronary bypass surgery
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Ritterová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Gabriela Míková
Id práce:
214514
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Locus of Control|pain Locus of Control|health Locus of Control|bolest|vnímání bolesti|self-efficacy|ischemická choroba srdeční|aortokoronární bypass
Klíčová slova v angličtině:
Locus of Control|pain Locus of Control|health Locus of Control|pain|pain perception|self-efficacy|ischemic heart disease|aortocoronary bypass
Abstrakt:
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá Locus of Control a jeho vlivem na vnímání bolesti, konkrétně je zaměřená na vnímání bolesti u pacientů, kteří podstupují aortokoronární bypass. Práce je rozdělena do literárně přehledové části, kde jsou uvedeny kapitoly o Locus of Control a alternacích tohoto konceptu, vnímané účinnosti, bolesti a možnostech její diagnostiky, dále následuje úvod do srdečních onemocnění, konkrétně ischemické choroby srdeční a možnosti její chirurgické léčby, včetně aortokoronárního bypassu. Tato část má za cíl vytvořit teoretický rámec, který slouží jako východisko k návrhu výzkumu, který má za cíl ověřit otázku, zda má Locus of Control vliv na vnímání bolesti po operaci a úspěšnost rekonvalescence
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis is about Locus of Control and its influence on pain perception, specifically it is focused on pain perception in patients undergoing aortocoronary bypass surgery. The thesis is divided into a literature review section, which contains chapters on Locus of Control and alternatives to this concept, self- efficacy, pain and possibilities of its diagnosis, introduction to heart diseases – specifically ischemic heart disease and possibilities of its surgical treatment including aortocoronary bypass surgery. The theoretical part aims to create a framework that serves as a basis for a research proposal, which aims to verify whether Locus of Control has an impact on postoperative pain and success of treatment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Ritterová 959 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Ritterová 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Ritterová 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D. 611 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Gabriela Míková 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 154 kB