velikost textu

Astrocytes in neurodegenerative disorders

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Astrocytes in neurodegenerative disorders
Název v češtině:
Astrocyty u neurodegenerativních onemocnění
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Juliana Jaščurová
Vedoucí:
Ing. Miroslava Anděrová, CSc.
Oponent:
Mgr. Ondřej Honc
Id práce:
214494
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
mozek, astrocyty, reaktivní astroglióza, homeostáza,neurodegenerace, Alzheimerova choroba, Amyotrofická laterální skleróza, Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba
Klíčová slova v angličtině:
brain, astrocytes, reactive astrogliosis homeostasis, neurodegeneration, Alzheimer`s disease, Amyotrophic lateral sclerosis, Parkinson`s disease, Huntington's disease
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Juliana Jaščurová 1.07 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Miroslava Anděrová, CSc. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Honc 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB