velikost textu

Faktory ovplyvňujúce vývoj v rannom detstve

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory ovplyvňujúce vývoj v rannom detstve
Název v češtině:
Faktory ovlivňující vývoj v ranném dětství
Název v angličtině:
Factors Affecting Early Childhood Development
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Dominik Lenart
Vedoucí:
doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Oponent:
RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Id práce:
214460
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Vývoj a rast dieťaťa; psychomotorický vývoj;faktory biologické; faktory sociálne; anomálie
Klíčová slova v angličtině:
Development and growth of children; psycho-motor development; biological factors; social factors; anomalies
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dominik Lenart 888 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 212 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 152 kB